เครื่องปั่น Vitamix Blender TNC5200
เครื่องแยกกาก Breville JE820
เครื่องคั้น Kuvings C9000
เครื่องคั้น Kuvings EVO820
เครื่องคั้น Kuvings CS600 (เชิงพาณิชย์)
เครื่องคั้น Stainless Steel Wheatgrass Juicer ระบบไฟฟ้า (เชิงพาณิชย์)
เครื่องคั้นมือหมุน Stainless Steel Hand Juicer
อะไหล่ Hurom Juicer
เครื่องผสมอาหาร KitchenAid