J u i c e r t h a i l a n d

 
เลขที่ 2180–2182 ถนนสุขุมวิท(ระหว่างซอย 62/2 – 62/3) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Tel: (02)741-6386-8
Fax: (02)741-6599
มือถือ (086)323-7200
E-mail address : juicerthailand@yahoo.co.th