สุดยอดเครื่องปั่น Vitamix รุ่น TNC5200 นําเข้าจาก U.S.A.
มอเตอร์ทรงพลัง 1200 วัตต์
พร้อมโถปั่นรุ่นใหม่ล่าสุด
ขนาด 2 ลิตร BPA free
ปั่นได้ทั้งเมนูร้อนและเย็น
อย่างปลอดภัย
 

Vitamix TNC5200 (VM0109)
Product Description

- Vitamix TNC5200 blender in black, (Made in U.S.A.), includes:
- Patented spill-proof vented lid
- New Eastman Triton co-polyester (BPA free) container
- 2,000cc Container with soft grip
- Hammermill stainless steel blade (4 pointed blade)
- New Swedish-built 2 peak HP powerful 1,200 watt motor (220-240 Volts)
- Control Switch: High, Variable Speed Knob, On/Off
- Overload Switch for safty protection
- Heavy-duty wear-resistant base
- Unique plastic tamper for extreme processing power
- Base available in 2 colors: Black and Red
- Made in U.S.A.

 
 
 
   
 
  http://www.vitamix.com/household/infocenter/livedemo.asp